Followers

Friday, August 14, 2009

Wirid Harian untuk Melindungi Diri dari Huru-hara

Untuk menghindarkan diri dari kesulitan besar yang
akan menimpa manusia pada akhir zaman, orang-orang
Islam disarankan membaca zikir berikut ini setiap
hari:

-Astaghfiru Allâh al-‘Azhîm sebanyak 100–1000 kali.
-Lâ hawl wa lâ quwwah illâ bi Allâh al-‘Aliyy al-
‘Azhîm sebanyak 100–1000 kali.
-Hasbunâ Allâh wa ni‘ma al-Wakîl sebanyak 100–1000
kali
-Bismi Allâh al-Rahmân al-Rahîm sebanyak 100–1000
kali.
-Yâ Wadûd sebanyak 100–1000 kali.
-Allâh, Allâh dengan disuarakan sebanyak 5000 kali.
-Allâh, Allâh di dalam hati sebanyak 5000 kali.
-Salawat kepada Nabi, Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad
wa ‘alâ âl Muhammad wa sallim sebanyak 2000 kali.
-Surah al-Ikhlâsh sebanyak 100 kali.

Jika seseorang tidak dapat melaksanakan wirid-wirid
ini, maka disarankan setidaknya ia melaksanakan salat
dua rakaat Shalât al-Hifzh (Salat Perlindungan) untuk
melindungi diri dari kemalangan yang datang dari bawah
atau dari atas, dengan membaca surah al-Ikhlâsh dua
kali pada rakaat pertama dan sekali pada rakaat kedua
setelah membaca surah al-Fâtihah.
__________________

No comments:

Post a Comment