Followers

Saturday, July 16, 2011

DOA PENARIK REZEQI

DOA PENARIK REZEQI WARISAN SAYYIDINA ABUL HASAN ALI ASY-SADZILY.Ra

Posted on  by wongalusPangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com
Assalamu’alaikum wr wb kepada semua santri di kampus ini….salam ta’dhim saya kepada semua Sesepuh dan Pengampuh serta para sahabat terbaik dimana pun saat ini kalian berada. Tulisan berikut ini adalah warisan dari seorang wali Quthub yang di ambil dari kitab :
” Sirru al-Jaliil fi khawaashi Hasbunallah wa ni’mal wakiil karya Al-Quthub Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzily.Ra “
Tulisan ini saya maksudkan sebagai ucapan terima kasih kepada Akhina Kirom Al-Ustadz Rahmatillah di Sukabumi, beliau seorang pengajar di Ponpes Al-Hamidiyah.Dari beliaulah saya mendapatkan kitab ini yang berisi doa-doa mutiara yang bersumber dari Sayyidina Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzily, Ra. Sebagai pengikut Syadziliyah saya sangat fanatic dengan karya dari Al-Quthub ini. Inilah cara terbaik dalam meminta kebutuhan kita kepada Allah SWT.
Kesedihan apa yang dapat membuat kita hancur dalam keterpurukan selain kemiskinan, kekurangan dan ketidak berdayaan. Keadaan yang bagaimana yang membuat kita remuk redam selain ke faqiran. Kebutuhan hidup semakin membebani, tapi kemampuan sangat amat terbatas.Akan berlari kemanakah kita selain kepada-NYA. Apakah sahabat kita cukup berlapang dada mendengar keluh kesah kita ? Apakah mampu kita mengutarakan kesulitan kita kepada mereka dengan tanpa membuat mereka meremehkan keadaan kita ?
Beberapa kali saya mencoba mengadukan kesulitan saya kepada sahabat…..mungkin hanya 2 diantara 10 sahabat yang simpati. Selebihnya berlari dan melecehkan. Apakah seterusnya kita akan bersikap demikian ?? Saya kira tidak…itulah gunanya kita berdoa. Mengadukan dan menyandarkan harapan kita kepada Allah Yang Maha Kaya. Saya meyakini setiap doa yang saya haturkan di hadapan-NYA. Ketulusan kita dalam munajat akan membuahkan makhroj / hasil yang memuaskan. Dia tidak akan mempermalukan kita, tidak akan berlari menghindari pengaduan kita, tidak akan pernah melecehkan harapan kita. Semakin banyak kita meminta tidaklah akan habis Kekayaan-NYA.
Tulisan ini sekedar mengingatkan bahwasannya masih banyak warisan dari para Aulia Allah yang bisa dijadikan wasilah dalam doa.Semoga saja kita bisa menjadi pemegang amanah dari doa-doa yang di tinggalkan beliau untuk dapat di jadikan lantaran dalam berdoa. Dan semoga semua doa serta harapan kita dapat terwujut dengan segera. Jangan berputus asa sebelum doa itu datang kepadamu.
Inilah cara yang dimaksud itu.
Surat Ali Imran : 173. Bacalah setiap ba’da Asar 450x dengan doanya 7x atau 4500 x dan doanya 313 x di waktu tengah malam.
Bismillahir rahmannir rahiim…
Hasbunallah wa ni’mal wakiil. ( 450 / 4500 x )
Doa Khusus :
Bismillahir rahmannir rahiim…
Allahumma Ya Kafi ikfini nawaibad dunya wa maishoibad-dahri wa dzullal faqri. Allahumma Ya Ghoniyyu aghnini bi ghinaka ‘amman siwaka wa bijudika wa bi fadhlika ‘an kholqika fa innaka qulta wa qoulukal haqqul mubiin ” ud ‘uni astajib lakum.” Da ‘aunaka kama amartana fastajib minna kama wa ‘adtana.
Allahumma Ya Mughni as-aluka Ghinakad-dahri ilal abadi. Allahumma Yaa Fattah iftahli baba rohmatika wa asbil ‘alayya sitro ‘inayatika wa sakhirli khoddama hadzihil asma-I bi syai-in, asta’inu bihi ‘ala ma ‘ayisyi wa amri dini wa dunyaya wa akhiroti wa aqibati amri wa sakh-khirhu li kama sakhortar riha wal insa wal jinna wal wakhsya wath-thoiro li nabiyyika Sulaiman ibni Dawuda ‘alaihimas-salamu wa bi ahiyan, syarohiyan,adunayan,ashbawuta ali syadaya.
Ya man amruhu bainal kaf wa nun, innama amruhu idza aroda syai-an an-yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanal ladzi biyadihi malakutu kulli syai-in wa ilaihi turja’uun.( 7 / 313 x )
Terjemahnya :
Ya Allah, Tuhan Yang Maha mencukupi, sudahilah ( Cukupkan ) kecelakaan dunia dan musibah sepanjang masa dan hinanya kefaqiran yang menimpaku. Wahai Tuhanku Yang Maha kaya, anugerahilah aku dengan kekayaan-MU, kedermawanan-MU dan kelebihan-MU. Sehingga aku tidak butuh bantuan dari selain-MU yang menjadi ciptaan-MU. Engkau telah berfirman dan firman-MU benar dan nyata ” Berdoalah kepada-KU niscaya aku kabulkan ( pinta )mu ” Kami pun memanjatkan doa kepada-MU sebagaimana yang telah Engkau perintahkan kepada kami, maka kabulkanlah doa kami sebagaimana janji-MU untuk mengabulkan kami.
Wahai Tuhan Yang Memberi Kekayaan, berilah aku kekayaan sepanjang masa dan selama lamanya. Wahai Tuhan Dzat Yang Maha Pembuka, bukakanlah pintu rahmat-MU untukku dan hilangkanlah semua yang menutup pertolongan-MU serta tundukkanlah kepadaku Khadam ( penjaga ) doa ini dengan membawa sesuatu yang dapat menolongku atas masalah penghidupanku, agamaku, dunia dan akhiratku serta akibat semua permasalahanku. Tundukkanlah kepadaku sebagaimana Engkau tundukkan angin, manusia, jin, Binatang liar dan burung-burung tunduk kepada Nabi-MU Sulaiman putra Daud AS. Dan dengan wasilah / perantara penjaga doa ini yang bernama Syekh Ahiyan, Syekh Syarohiyan, Syekh Adunayan dan Syekh Asbawut Ali Sadaya.
Wahai Dzat yang perintahnya diantara huruf KAF dan NUN ” Sesungguhnya perintah-NYA hanyalah berkata ‘ JADILAH ‘ maka ‘ TERJADILAH ‘. Maka Maha Suci Allah yang di tangan-NYA Kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-NYA lah kamu dikembalikan…..#####
Demikianlah cara itu selesai dengan sempurna kami tuliskan untukmu. Jika kau menemukan kesulitan dalam membacanya, carilah doa itu dikitab yang saya maksudkan di halaman 5 kitab tersebut. Jagalah istiqomahmu dan jangan kau berputus asa.Yakinlah kau akan mendapatkan hasil yang menakjubkan yang kau sendiri tidak akan pernah menyangkanya.
Semoga pintu keberkahan akan terbuka untukmu, sebagaimana harapan kami. Untuk itu sertakanlah kami didalam setiap doa-doamu. 
Barakallah….Jazakumullah bi ahsanil jaza.

Friday, July 15, 2011

WIRID AYAT 18-19 DAN 26-27 SURAH ALI-IMRAN DARI RASULULLOOH MUHAMMAD S.A.W.

WIRID AYAT 18-19 DAN 26-27 SURAH ALI-IMRAN DARI RASULULLOOH MUHAMMAD S.A.W. YANG SEMAKIN JARANG DI DAWAMKAN OLEH KAUM MUDA MUSLIM SEKARANG.

Assalaamu ‘alaikum warohmatulloohi..
Siapapun anda, terutama yang pernah sekolah madrasah ataupun ikut pesantren pasti pernah mendengar ayat ini dalam wirid yang selalu dibaca oleh orang-orang tua dulu saat sholat maghrib dan subuh berja’maah (khususnya di daerah saya), inilah ayat itu :
ALI-IMRAN AYAT : 18-19 DAN 26-27 :
AYAT 18 :
“SYAHIDALLOOHU ANNAHU LAA ‘ILAAHA ‘ILLA HUWA, WAL MALAA’IKATU WA ULUUL ‘ILMI, QOO’IMAAN BIL QISTHI, LAA ‘ILAAHA ‘ILLAA HUWAL ‘AZIIZUL HAKIIMU”,
AYAT 19 :
“INNADDIINA ‘INDALLOOHIL ISLAAMU, WAMAAKH TALAFALLADZIINA UUTULKITAABA MIN BA’DI MAAJAA ‘AHUMUL ‘ILMU BAGHYAN BAYNAHUM, WA MAN YAKFUR BI AAYAATILLOOHI, FA’INNALLOOHA SARII’UL HISAABI”,
AYAT 26 :
“QULILLAAHUMMA MAALIKAL MULKI, TU’TIL MULKA MAN TASYAA’U, WATANZI’U MULKA MIMMAN TASYAA’U, WATU ‘IZZU MAN TASYAA’U, WATUDZILLU MAN TASYAA’U, BIYADIKAL KHOYRU INNAKA ‘ALAA KULII SYAI’IN QODIIRUN”.
AYAT 27 :
“ TUWLIJUL LAYLA FINNAHAARI, WATUWLIJUNNAHAARO FIL LAYLI, WA TUKHRIJUL HAYYA MINAL MAYYITI, WATUKHRIJUL MAYYITA MINAL HAYYI, WATARZUQU MAN TASYAA’U BIGHOYRI HISAABIN”,
TERJEMAHAN DAN TAFSIR :
Ayat 18 :
“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu*[188]* (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”, …(tafsir [188] : Ayat ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu).
Ayat 19 :
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab*[189]* kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. …(tafsir [189] : Maksudnya ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al Quran).
Ayat 26 :
“Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.
Ayat 27 :
” Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup*[191]*. Dan ENGKAU BERI REZKI SIAPA YANG ENGKAU KEHENDAKI TANPA HISAB (BATAS).”…(tafsir [191] : Sebagian mufassirin memberi MISAL untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari ayam. Dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah).
Dalam suatu riwayat telah diterangkan bahwa RASULULLOOH S.A.W bersabda :.. “surah AL-FATIHAH dan DUA AYAT DARI SURAH ALI-IMRON (AYAT 18-19 DAN 26-27), apabila DIBACA SEHABIS SHOLAT FARDHU, niscaya ALLAH SWT akan MENJAMIN “SURGA” untuknya”… Dan dengan membaca ayat-ayat tersebut, secara “tidak langsung/tersirat” kita juga telah berdoa agar kita diberikan SURGA dan REZKI TANPA BATAS kepada ALLAH SWT. (coba anda lihat surah ALI IMRON ayat 26 – 27 di atas khususnya pada kalimat AKHIR ayat 27, yakni kalimat WATARZUQU MAN TASYAA’U BIGHOYRI HISAABIN. Kata/asma ALLOOH dengan arti yang hampir sama juga dapat ditemukan pada AL-BAQARAH AYAT : 212, AN-NUUR AYAT : 38, dan AL-MU’MIN AYAT : 40).
Selain itu, dengan membaca ayat tersebut maka kita telah mengakui bahwa ALLAH SWT adalah hanya SATU-SATUNYA TUHAN dan ISLAM adalah agama yang diridhoinya (karena itu adalah syarat mutlak seseorang mendapat surga dalam ajaran ISLAM), serta hanya ALLAH SWT-lah yang mutlak berkuasa atas segala sesuatu, termasuk memberikan kekuasaan, kemulyaan, kehidupan, kematian dan memberi “rezki tanpa batas”.
Adapun PERUMPAMAAN orang yang mendapat “keadaan surga” dan “mengalirnya rezeki tanpa batas” yang diberikan oleh ALLAH SWT “tersirat” pada surah ke 13 AR RA’DU ayat : 35 yakni : ..“PERUMPAMAAN syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang TAKWA ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka”…
Itulah menurut keterangan ayah saya. Dulu ketika beliau muda sering mewiridkan ayat tersebut, dan atas berkah ALLAH SWT beliau memiliki lahan persawahan yang luas, memiliki usaha perdagangan garam dan kayu yang besar. Namun karena beliau “tergoda” akan ilmu dan wirid-wirid kesaktian/karomah beliau melupakan wirid tersebut, dan akibatnya dengan kehendak ALLAH SWT ayah saya jatuh miskin dan menganggur selama SEPULUH TAHUN LEBIH (dan sebagai anaknya, jelas saya ikut menderita karenanya). Namun saat ini beliau disadarkan atas petunjuk-NYA dan kembali mulai mewiridkan ayat tersebut. Alhamdulillah, beliau saat ini kembali bekerja dan mulai mencoba merintis kembali kejayaan usahanya yang dulu bangkrut.
Menurut petunjuk Nabi MUHAMMAD SAW, wirid ayat tersebut SELALU DAN HARUS dengan DIAWALI membaca surah AL-FATEHAH. Dalam pengamalannya, saya secara pribadi (juga ayah saya) selalu membacanya pada salah satu rakaat saat SHOLAT (sesudah membaca AL FATEHAH). Dan jika membacanya SETELAH SHOLAT maka saya menambahkan surah AL IKHLASH, AYATUL KURSY, SYAHADAT, kalimat TASBIH, SHOLAWAT dan ISTIGHFAR (tanpa aturan/cara khusus) dan DO’A yang dibaca saat DUDUK ANTARA DUA SUJUD saat sholat ditambah kalimat dari AYAT 37 SURAH ALI-IMRAN, yakni : ..”ALLOOHUMMA ROBBIGH FIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA ‘AAFINII WA’FU ‘ANNII, HUWA MIN INDALLOOHI, INNALLOOHA YARZUQU MANYASYAA’U BIGHOYRI HISAABIN”.. Jika diterjemahkan do’a tersebut berbunyi : ..“ya ALLAH, ya robb, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan cukupkanlah kekuranganku, dan angkatlah derajatku, dan berilah rezki kapadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan bagiku, dan berilah ampunan kepadaku, “ITU” dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”.. Sedangkan ayah saya selalu menambahkannya dengan do’a MUBAROK.
Sayangnya, saya sendiri semakin jarang mendengar ayat tersebut dibaca atau diwiridkan oleh kaum muda muslim sekarang, utamanya yang jauh dari lingkungan sholat berjama’ah di mesjid. Dan semakin banyak orang muslim yang tidak tahu akan keutamaan mewiridkan ayat-ayat tersebut di atas.
Demikian sekedar berbagi pengetahuan dari saya, jika saya salah, kurang pemahaman, maka saya mohon bimbingan dan petunjuk, serta tambahan pengetahuan saudara-saudara sekalian untuk penyempurnaan artikel ini.
Wassalaamu ‘alaikum wa rohmatulloohi..

Monday, July 11, 2011

Selawat Keberkatan dan luas rezeki

Sholawat dinisbahkan kepada Habib Ahmad bin Hamid al-KafYa Allah, limpahkanlah sholawat ke atas Junjungan Nabi Muhammad, sholawat yang dengan keberkatannya Engkau penuhkan hatiku dengan nur, kebaikan dan kegembiraan; Dan dengan keberkatannya Engkau rezekikan aku akan rezeki yang luas mencurah-curah; Limpahkanlah juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda beserta salam kesejahteraan sebanyak bilangannya segala sesuatu.

Beramal lah dengan selawat ini semuga dengan berkatnya Allah menambah lagi rezeki kita InshaAllah.

Saturday, July 9, 2011

DOA PENDINDING, MURAH REZEKI, TINGKATAN MARTABAT, MUDAH ROH KELUAR DAN SEBAGAINYA.

DOA PENDINDING, MURAH REZEKI, TINGKATAN MARTABAT, MUDAH ROH KELUAR DAN SEBAGAINYA.
( Baca selepas solat Maghrib & Suboh sebanyak 7X )
1. Bismillah hirohmanir rahim.
2. Lakhod jaa akum rasullu min anfusikum, azizun 'alaihi maa anitum harison 'alaikum bil mukminin naro ufun rahim,
3. Fa'in tawallau fakhul hasbiyallah hula illa ha illa huwa 'alaihi tawakal wahua rabbul 'arsil 'azim.
Maksud Ayat :
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi
Muhammad s.a.w), Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan Yang
ditanggung oleh kamu, Yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula
menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang Yang beriman.
3. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka Katakanlah (Wahai Muhammad): "Cukuplah
bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia; kepadaNya .Aku berserah diri, dan Dia lah Yang mempunyai Arasy Yang besar."

DOA NABI IBRAHIM SEMASA DIBAKAR
(Baca 7X selepas Solat Maghrib & Suboh selama 21 hari)
1. Bismillah hirahman nir rahim.
2. Qul na yaa narukunni, bardan wassalaman 'ala ibrahim,
3. Salaamun 'alaa nuhhin fil 'alamin,
4. Salaamun qau lam mirrabir rahim,
5. Salammun hiyahatta maf la'il fajr.
Maksud Ayat :
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Kami berfirman: "Hai api, Jadilah Engkau sejuk serta Selamat sejahtera kepada Ibrahim! ".
3. "Salam sejahtera kepada Nabi Nuh Dalam kalangan penduduk seluruh alam ! "
4. (Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.
5. Sejahteralah malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar!

DOA JIKA TERKENA HASUTAN IBLIS ( Histeria )
( Baca pada air dan renjiskan ke muka atau badan pesakit )
1. Bismillah hir rahman nir rahim.
2. Salammun qaulam mir rabbir rahim - 3X
3. Wam taa zul yau ma aiyuhal mujrimun, alam aq had ilaikum yaa bani adama 'ala taqbudu syaitan, innahu lakum aduu un mubinn - 3X
4. Haa zihi jahannam - 2X
5. Haa zihi jahannamatul lati qun tum tuu adun - 1X
Maksud Ayat :
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. (Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.
3. dan (sebaliknya dikatakan kepada orang-orang Yang kafir): "Berpisahlah kamu pada hari ini, hai
orang-orang Yang berdosa, (dari bercampur gaul Dengan orang-orang Yang beriman).
4. Bukankah Aku telah perintahkan kamu Wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan
menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh Yang nyata terhadap kamu!
5. Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam, Yang kamu selalu diancam
memasukinya (kalau kamu tidak taatkan perintah Allah).

DOA UNTUK MELEMBUTKAN HATI SEKIRANYA TERLALU DEGIL.
(Baca pada air dan diberi minum
1. Bismillah hirahman nir rahim.
2. Tho Ha
3. Ma anzalna alaiqal quran lalitash kho
4. Illa tazkhirotal liman yaqsha
5. Tanzil lamminman kho lakho ardho wassamawa til 'ula
6. Arrahman nu'ala 'arsis tawa
Maksud Ayat :
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Taa' Haa.
3. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (Wahai Muhammad) supaya Engkau menanggung
kesusahan.
4. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang Yang takut melanggar perintah. Allah
5. (Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) Yang menciptakan bumi dan langit Yang tinggi.
6. Iaitu (Allah) Ar-Rahman, Yang bersemayam di atas Arasy.

DOA UNTUK MEMBUKA HATI ORANG SUPAYA CEPAT MEMBAYAR HUTANG.
Hendaklah dilakukan Solat Sunat Tahajud dahulu.
Selepas bacaan Surah Al-Fatihah pada raka’at Pertama dan Kedua bacalah :
1. Surah Al-Insyirah 3X
( Alam Nashrah )
Surah An-Nashr 4X
( Qul a'u zubirabin nas )
3. Surah Al-Ikhlas 7X
(Qul Huwallah hu ahad )
Selepas selesai solat hendaklah berzikir seberapa banyak yang boleh sambil berniat di dalam hati supaya dibukakan dan dilembutkan hati si anu untuk membayar hutang kita. Insyaallah jika diizinkan Allah cepatlah kita dapat menerimanya.
Zikir nya :
Allah Humma Inni, A’u zubikamin, Gholabatid daini, Wasyamatatil, Aqda’a

DOA UNTUK MENEMBUSI / MENJELAJAH KE ALAM GHAIB.
( Semasa hendak tidur amalkan membaca doa ini sehingga terlena dan niatkan tujuan kita )
Hadiahkan Fatihah untuk Baginda Rasullah, Para Sahabat, Para Anbia dan diri kita sendiri
Kemudian bacalah kalimah ini :
1. Alam yak lamuman kho lakho wa huwa lathifful khabir
Maksud Ayat :
1. Tdakkah Allah Yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? sedang ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha mendalam PengetahuanNya!

DOA PEMBUKA SIHIR.

(Dibaca pada buah limau dan letak didalam bekas air dan sapu kebadan pesakit yang terkenasihir tadi)

"Allahummaftah alaina, futuhal, Arifinna, Bihikmatika,
Wansyurk alaina, Birohmatika Wazarkkirna, Maanasita, Ya zaljalal Liwal iqram"
                          

Wednesday, July 6, 2011

AMALAN BERTEMU RUH ORANG YANG DIRINDUKAN

AMALAN BERTEMU RUH ORANG YANG DIRINDUKAN

By wongalus
 


Ingin bertemu dengan orang yang dirindukan namun sudah lama tidak bertemu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka ada amalan untuk bertemu dengan ruhnya di alam astral. Caranya tentu saja tidak dalam keadaan sadar, melainkan saat kita dalam keadaan tertidur yaitu saat kesadaran ruh kita terbangun.
Caranya (1). tulis rajah di telapak tangan kanan di bawah ini menggunakan jari kiri tanpa tinta:
(2). Tidur pada posisi miring menghadap ke barat. Kepala di sebelah utara dan letakkan telapak tangan kanan pada pipi. Pada saat menempelkan pipi pada telapak tangan, baca doa ini tujuh kali sambil membayangkan orang yang dimaksud:
INNI WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZI FATHARASSAMAAWATATI WAL ARDHA. HANIIFAN MUSLIMAN WAMAA ANA MINAL MISYRIKIN. INNA SHALAATI WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATII. LILLAAHI RABBIL ALAMIN. LA SYARIIKA LAHU WABIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIN.
Selanjutnya hingga tertidur tidak boleh bercakap-cakap dengan siapapun. Insya Allah, ruh Anda akan bertemu dengan ruhnya.
@wongalus,2009

Monday, July 4, 2011

Surah Al-Fatihah -Penawar segala penyakit

1. Surah Al-Fatihah
-Penawar segala penyakit
-Menghilangkan kesakitan
-Penawar darah gemuruh, was-was dan lain-lain
-Pembuka Ikatan
-Penawar sakit mata
-Penawar sakit telinga
-Menghilangkan rasa lapar
-Penyembuh Luka
-Penerang hati
-Penawar Angin Ahmar, Stroke dan lain-lain
-Mendapatkan zuriat, pangkat dan lain-lain
-Segala hajat
-Penunduk orang zalim
-Sakit gigi
-Penawar Mujarab
-Pendinding
-Murah rezeki
-Selamat dalam perjalanan
-Kaya

1.1Khasiat Ayat Pertama
-Ditunaikan hajat
-Sebelum tidur
-Orang zalim
-Penyembuhan
-Murah rezeki
-Penerang hati
-Selamat daripada keguguran
-Menyuburkan tanaman
-Mengumpan Ikan
-Perlindungan dan pelaris
-Doa Musafir
-Doa makan bersama orang-orang yang berpenyakit
-Penolak bala
-Doa penolak bala

1.2 Khasiat Ayat Kedua
-Pendinding
-Sakit gigi
-Pengasih

1.3 Khasiat Ayat Ketiga
-Menghadapi orang zalim
-Kerasukan
-Penawar
-Zuriat
-Penyubur Tanaman
-Pembungkam
-Lembut hati

1.4 Khasiat Ayat Keempat
-Perlindungan daripada bala, wabak dan lain-lain

1.5Khasiat Ayat Kelima
-Subur tanaman
-Menghadapi binatang liar dan orang jahat
-Temuduga, peperangan dan lain-lain

1.6Khasiat Ayat Keenam
-Orang zalim
-Lupa

1.7Khasiat Ayat Ketujuh
-Sesat
-Lapar dahaga
-Menghadapi musuh
-Penyejuk
 


Kata Al-'Arif Billah Syeikh Ahmad Rifa'i

Friday, July 1, 2011

Doa Untuk Hilang Sakit KepalaDoa ikhtiar penyembuh sakit kepala

1. Baca Al-Fatihah
2. Baca Selawat Syifa'


3. Baca ayat: Laa yusodda'una 'anha wala yunzifuun.( AL WQIAH AYAT 19 )

InsyaAllah sakit kepala hilang.
Posted by Putra Ar-Qustany