Followers

Saturday, August 22, 2009

Sepuluh ayat pertama dan sepuluh ayat terakhir dari surah al-Kahfdoa dan wirid pelindung diri

Ayat-ayat Surah al-Kahf :
Sepuluh ayat pertama dan sepuluh ayat terakhir dari
surah al-Kahf ini perlu dibaca untuk melindungi diri
dari bencana Dajal.

1. Sepuluh ayat pertama surah al-Kahf

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada
hamba-Nya Kitab (Alquran) dan Dia tidak mengadakan
kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus,
untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih
dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada
orang-orang beriman, yang mengerjakan amal saleh,
bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang
berkata, “Allah mengambil seorang anak.” Mereka
sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal
itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah
jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka.
Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka
apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena
bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya
mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Alquran).

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di
bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji
mereka siapakah di antara mereka yang terbaik
perbuatannya. Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan
menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata
lagi tandus. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang
mendiami gua dan yang mempunyai prasasti itu, mereka
termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan?
Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat
berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Wahai
Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu
dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam
urusan kami ini.”

2. Sepuluh ayat terakhir surah al-Kahf

Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup
dari memerhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah
mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah
orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat
mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku?
Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahanam
sebagai tempat tinggal bafi orang-orang kafir.

Katakanlah, “Apakah akan Kami beri tahukan kepadamu
tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?”
Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya
dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka
bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu
orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka
dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka
hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak
mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada
Hari Kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam,
disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka
menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai
olok-olok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
beramal saleh, bagi mereka adalah taman-taman Firdaus
menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, dan
mereka tidak ingin berpindah darinya.

Katakanlah, “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta
untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh
habislah lautan itu sebelum habis ditulis
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan
tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, “Sesungguhnya
aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang
diwahyukan kepadaku, ‘Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu
itu Tuhan Yang Esa.’ Barang siapa mengharap perjumpaan
dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal
saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun
dalam beribadah kepada Tuhannya.

Wirid Harian untuk Melindungi Diri dari Huru-hara

Untuk menghindarkan diri dari kesulitan besar yang
akan menimpa manusia pada akhir zaman, orang-orang
Islam disarankan membaca zikir berikut ini setiap
hari:

-Astaghfiru Allâh al-‘Azhîm sebanyak 100–1000 kali.
-Lâ hawl wa lâ quwwah illâ bi Allâh al-‘Aliyy al-
‘Azhîm sebanyak 100–1000 kali.
-Hasbunâ Allâh wa ni‘ma al-Wakîl sebanyak 100–1000
kali
-Bismi Allâh al-Rahmân al-Rahîm sebanyak 100–1000
kali.
-Yâ Wadûd sebanyak 100–1000 kali.
-Allâh, Allâh dengan disuarakan sebanyak 5000 kali.
-Allâh, Allâh di dalam hati sebanyak 5000 kali.
-Salawat kepada Nabi, Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad
wa ‘alâ âl Muhammad wa sallim sebanyak 2000 kali.
-Surah al-Ikhlâsh sebanyak 100 kali.

Jika seseorang tidak dapat melaksanakan wirid-wirid
ini, maka disarankan setidaknya ia melaksanakan salat
dua rakaat Shalât al-Hifzh (Salat Perlindungan) untuk
melindungi diri dari kemalangan yang datang dari bawah
atau dari atas, dengan membaca surah al-Ikhlâsh dua
kali pada rakaat pertama dan sekali pada rakaat kedua
setelah membaca surah al-Fâtihah.
__________________

No comments:

Post a Comment